[Thông báo] Đã ra mắt thiết bị CT có thể sử dụng chỉ với một cú click chuột | Techvalley Co., Ltd.


Tin tức / Thông báo

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Techvalley

[Thông báo] Đã ra mắt thiết bị CT có thể sử dụng chỉ với một cú click …

Quản lý      
  21-03-09

본문


Đã ra mắt thiết bị CT có thể sử dụng chỉ với một cú click chuột

Thiết bị ARIRANG CT có khả năng từ quét đến tái tạo chỉ với một cú nhấp chuột đã được phát hành.

 

Các liên kết liên quan

ARIRANG 130CT  http://vnm.techvalley.co.kr/product/raipider130ct.php
ARIRANG 160CT  http://vnm.techvalley.co.kr/product/raipider160ct.php 


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP