[ Thông báo ] SMT Connect 2019 Sự tham gia | Techvalley Co., Ltd.


Tin tức / Thông báo

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Techvalley

[ Thông báo ] SMT Connect 2019 Sự tham gia

Quản lý      
  19-05-16

본문

[ Thông báo ] SMT Connect 2019 Sự tham gia

 

- Lịch trình : 2019. 5. 7 ~ 5. 9

- Dịa điểm : Nürnberg Messe (Nuremberg, Đức)

- Người tham gia : 420 công ty / 13,000 người tham dự 3 ngày

- Sản phẩm triển lãm : HAWKEYE9020 AXI, HAWKEYE6000D, TVX-IM9000F(Sản phẩm mới)

 

SMT Connect : Solutions for Electronic Assemblies and System

 


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP