[Thông báo] Chương trình truyền hình "Thạc sĩ thợ thủ công, một cách để thành công" | Techvalley Co., Ltd.


Tin tức / Thông báo

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Techvalley

[Thông báo] Chương trình truyền hình "Thạc sĩ thợ thủ công, một c…

본문


 

Chương trình truyền hình "Thạc sĩ thợ thủ công, một cách để thành công" 

 

- chương trình tivi :  "Thạc sĩ thợ thủ công, một cách để thành công" (SBS-CNBC TV, Korea)

- Phát sóng: ngày 6 tháng 1 năm 2018 14:00 - 14:25 

- Một khách hàng xuất hiện trên TV đã được sàng lọc cho sản phẩm bằng cách sử dụng thiết bị kiểm tra tia X của Techvalley.

 

Techvalley mong muốn sự phát triển của khách hàng. Cảm ơn nhiều.

 


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP